ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η ΛΑΪΚΗ ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟΣ και ΡΑΜΜΕΝΟΣ στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟΣ και ΡΑΜΜΕΝΟΣ στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Π/Υ είναι ένα πολιτικό εργαλείο που αποτυπώνει τις πολιτικές προθέσεις της Δημοτικής Αρχής.

Το πλαίσιο που καθορίζει τους όρους σύνταξης του Π/Υ σηματοδοτείται από τις κυβερνητικές επιλογές της μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Δήμους και τη μεταφορά του κόστους λειτουργίας τους όλο και πιο βαθιά στη τσέπη των κατοίκων. Ένα πλαίσιο που έχει το αποτύπωμα όλων των κυβερνήσεων που διαχρονικά δίνουν αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς τα απαιτούμενα κονδύλια και στο τέλος ο κάτοικος πληρώνει διπλά και τριπλά.

Για το 2021 ο Κρατικός Π/Υ εγγράφει για ΚΑΠ στους Δήμους 1,9 δις όταν για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Δήμων εγγράφει 2,6 δις, δηλαδή ούτε για τη μισθοδοσία δεν φτάνει η τακτική κρατική επιχορήγηση. Στο Δήμο μας αντιστοιχούν 10,7 εκ από τους ΚΑΠ όταν η μισθοδοσία του προσωπικού είναι πάνω από 20 εκ, δηλαδή διπλάσια από την κρατική επιχορήγηση. Και μόνο το στοιχείο αυτό αποτυπώνει γιατί χρειάζεται να διεκδικηθεί κρατική επιχορήγηση που να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες ενός Δήμου

Η συνολική μείωση των 210 εκ που καταγράφει ο Κρατικός Π/Υ για την Τοπική Διοίκηση προβλέπεται να καλυφθεί από αύξηση των «ιδίων εσόδων» που στον Κρατικό Π/Υ εγγράφεται ποσό αυξημένο κατά 335εκ. Στο Δήμο μας στα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ του 2021 το 35% είναι από τους ΚΑΠ και το 65% από ιδία έσοδα και φόρους τέλη. Μάλιστα στα ΕΣΟΔΑ για το 2021 ο κωδικός “προσαυξήσεις-πρόστιμα” εμφανίζεται σχεδόν 50% αυξημένος απο το 2020.

Η μείωση που καταγράφεται στον Π/Υ του Δήμου κατά 50% σε σχέση με πέρυσι για τις εισπράξεις του Δήμου σε μισθώματα, στα τροφεία των Παιδικών Σταθμών, στην εισφορά των κατοίκων για αθλητισμό και πολιτισμό ή η μείωση κατά 30% από τα καταστήματα - δεν αφορά μείωση που πατά σε αλλαγή πολιτικής από τη Διοίκηση, δηλαδή ότι έχει την πολιτική βούληση να μειώσει την ανταποδοτικότητα, - αλλά είναι μείωση εσόδων λόγω της πανδημίας και της μη λειτουργία τους. Εξάλλου ο Δήμος στηρίζει την οικονομική του λειτουργία στην ανταποδοτικότητα και αυτό φαίνεται από το ποσοστό των ανταποδοτικών τελών και των φόρων συνολικά σε ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ που είναι σχεδόν ίσος με το σύνολο των χρημάτων που λαμβάνει ο Δήμος από το κράτος.

Είναι πολλά τα παραδείγματα στον Π/Υ του Δήμου που δείχνουν ότι η κρατική υποχρηματοδότηση καταλήγει μέσω της πολιτικής των Δήμων στην τσέπη του δημότη. Πολλές φορές αυτό αποτυπώνεται και από την πολιτική της Διοίκησης και την προσαρμογή σ αυτή την υποχρηματόδοτηση. Για παράδειγμα

  • 43 χιλ έλαβε και πέρυσι και φέτος ο Δήμος για το Πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους από την Γ.Γ. Αθλητισμού – 75 χιλ προϋπολογίζει να εισπράξει ως ανταποδοτικά για αθλητισμό από τους δημότες φέτος, ποσό που είναι και μειωμένο 50% λόγω covid και μη λειτουργίας των αθλητικών τμημάτων όλους τους μήνες.
  • 919 χιλ έλαβε ο Δήμος ως επιχορήγηση για τις Σχολικές Επιτροπές το 2019 – 798 χιλ το 2020 και 758 χιλ προϋπολογίζει για το 2021. ΜΕ απλά μαθηματικά μέσα σε 2 χρόνια έχει αφαιρεθεί από το Δήμο ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε 1 από τις 4 δόσεις που λαμβάνει το έτος για τις Σχολικές Επιτροπές.

Ο Π/Υ του Δήμου είναι καθρέπτης της αντιλαϊκής πολιτικής των Κυβερνήσεων για τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της Τοπικής Διοίκησης. Είναι παραπάνω τοπική φορολογία για το δημότη για να καλυφθεί η κρατική υποχρηματοδότηση

Η Λαϊκή Συσπείρωση ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ τον Π/Υ προβάλλοντας ένα πλαίσιο αιτημάτων

  • για δραστική αύξηση των Κρατικών Δαπανών για τους Δήμους,
  • για κοινωνική πολιτική,
  • για τα σχολεία,
  • για λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών για τα απορρίμματα, το πράσινο, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό χωρίς ανταποδοτικότητα
  • αντιτασσόμαστε στην μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους που πρέπει να είναι αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους και όχι να μεταφέρεται το κόστος λειτουργίας τους στις πλάτες του λαού
  • διεκδικούμε μόνιμο και επαρκές προσωπικό
  • αντιτασσόμαστε στο θεσμικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας

15/12/2020