ΧΟΑΝΗ ΠΑΛΑΜΑ

Μέτρα πρόληψης πρέπει να παρθούν για τη χοάνη Παλαμά. Τώρα πρέπει να καθαριστεί από τα όποια φερτά υλικά. Να είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μεγάλη βροχόπτωση.

IMG 20180802 114125

 

.