ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΑΝΗ στην ΟΔΟ ΠΑΛΑΜΑ ..

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΑΝΗ στην ΟΔΟ ΠΑΛΑΜΑ ..

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία σε ένα αντιπλημμυρικό έργο είναι η χοάνη τροφοδοσίας του δικτύου αγωγών ομβρίων. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να αποφραχθεί από μεταφερόμενα υλικά σε περίπτωση πλημμύρας ή να λειτουργήσει απλά σαν συνέχεια ενός ορμητικού χειμάρρου αν οι λεκάνες παγίδευσης που κατακρατούν τα βαριά αντικείμενα της πλημμύρας είναι κορεσμένες. Σε αυτήν την περίπτωση το δίκτυο ομβρίων αχρηστεύεται και οι συνέπειες για την πόλη θα είναι τραγικές.

Στη χοάνη της οδού Παλαμά είμαστε σε αυτό ακριβώς το σημείο. Οι λεκάνες παγίδευσης έχουν καλυφθεί με πέτρες και ο κίνδυνος είναι πραγματικά μεγάλος.

Ωστόσο υπάρχει ένα εξ ίσου μεγάλο πρόβλημα. Η Πόλη χρειάζεται σήμερα επικαιροποίηση της αντιπλημμυρικής υποδομής. ΣΉΜΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ