Προσφυγή κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την ένσταση μας σχετικά με τη μεταφορά γλυπτών από το Πάρκο Γλυπτικής

H προσφυγή έλαβε τον Α.Π. 109/21-3-2013 της ειδικής επιτροπής Αρ. 152 Ν. 3463/2006 Ν.Α. Ανατ. Αττικής και Νομ. Διαμ. Πειραιά

Προσφυγή κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 5659/5020 – 21-02-2013.

 

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Προσφεύγουμε κατά της παραπάνω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ως άνω Νόμου.

Θεωρούμε πως η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν λαμβάνει υπόψη της σημαντικά στοιχεία της ένστασης μας που, ανάμεσα σε άλλα, καθιστούσαν αδύνατη την εκπρόθεσμη υποβολή της.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) με αρ. πρωτοκόλλου 584/29.03.2012. Δεν μπορούσαμε να το γνωρίζουμε αυτό στις 19-11-2012, δεν μπορούσαμε να το γνωρίζουμε στις 16-11-2012, δεν μπορούσαμε να το γνωρίζουμε στις 21-11-2012. Πληροφορηθήκαμε την κατάσταση πριν τις 30-11-2012, οπότε το ΕΕΤΕ επανήλθε με νέο έγγραφο και δελτίο τύπου, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, για λόγους οι οποίοι πιστεύουμε θα έπρεπε να έχουν προβληματίσει τη Δημοτική Αρχή, αλλά και κάθε άλλον φορέα όπως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αναφέραμε πως η καθυστέρηση στην υποβολή οφείλονταν σε δυσκολίες συγκέντρωσης  / αναπαραγωγής του υλικού που σταχυολογεί την ένσταση μας. Να εξηγήσουμε με την παρούσα προσφυγή ότι η βασική δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν πως θα γίνει διάλογος για το Πάρκο Γλυπτικής εντός του Δήμου, δηλαδή από το Δήμο για το Δήμο.  

 

 

Για το λόγο αυτό, πριν την υποβολή της ένσταση προχωρήσαμε σε δημοσίευση του εγγράφου του ΕΕΤΕ με αρ. πρωτοκόλλου 584/29.03.2012 στην ιστοσελίδα μας, θεωρώντας πως αν παρουσιαστεί αυτό το στοιχείο, σαν δημόσιο έγγραφο όπως είναι, η Δημοτική Αρχή θα διορθώσει τις κινήσεις της.

Μετά από μέρες διαπιστώσαμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έλαβε υπόψη της τη δημοσίευση, αλλά αντίθετα προχωρούσε και σε φυσική μεταφορά γλυπτών βασισμένη σε μία διάτρητη απόφαση που έχει υφαρπάξει, αφού είχε αποκρύψει από τους Δημοτικούς Συμβούλους το πολύ αυτό σημαντικό έγγραφο του ΕΕΤΕ με το οποίο γνωμοδοτεί αρνητικά για την μεταφορά.

Ακολούθησε νέο έγγραφο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος με αρ. πρωτ. 2049/30.11.2012 και Δελτίο Τύπου!  με περιεχόμενο το οποίο γνωρίζετε. Ο Δήμος και πάλι έκανε πως δεν ακούει τις συστάσεις και τις εκκλήσεις.

Ακολούθησε η ένσταση μας  με την γνωστή καθυστέρηση. Δεν θέλαμε να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους της συζήτησης από το θέμα του Πάρκου Γλυπτικής, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είχαμε ούτε έχουμε στοιχεία για το τι προετοιμάζεται, για τον συγκεκριμένο χώρο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Το ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Θεωρήσαμε πως απαιτεί απάντηση, την οποία δεν βρήκαμε. Αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση ανθρώπων μη ειδικών με τα εικαστικά να μην αποδομηθεί ένας πολιτιστικός χώρος (χώρος υπερτοπικής σημασίας επιπέδου λεκανοπεδίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας) χωρίς να υπάρχει αναφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Το τεχνικό πρόγραμμα αποδίδει προγραμματισμό, ένα ορισμένο σκεπτικό, κάποιο συντονισμό και συσχέτιση έργων μεταξύ τους σε ετήσια βάση, που εξάλλου αποδίδεται σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου στο επιχειρησιακό σχέδιο και ακόμη μεγαλύτερο σε ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.  

Ακόμη χειρότερα, όπως αναφέραμε στην ένσταση μας, η Δημοτική Αρχή από τον Γενάρη του 2011 έχει απομακρύνει όλο το υλικό που είχε δημοσιευθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Δήμου, ενώ το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου. Επιμένουμε πως υπάρχει πολύ σοβαρό και ουσιαστικό πρόβλημα στην ενημέρωση τόσο των νέων δημοτικών συμβούλων όσο και των πολιτών, που αφενός δεν μπορούν να δουν τις υπάρχουσες, εγκεκριμένες, μελέτες του πρώην Δήμου Νίκαιας και αφετέρου δεν μπορούν να κάνουν συγκρίσεις παλιών και νεότερων προτάσεων.

Θεωρούμε πως δικός μας ρόλος, όπως και της κάθε δημοτικής παράταξης, δεν είναι να υποκαθιστά το ρόλο του Δήμου στην ενημέρωση, αφενός γιατί η δικιά μας παράταξη δεν διαθέτει τα οικονομικά και τεχνικά μέσα να το κάνει αυτό και αφετέρου γιατί για την ανάπτυξη και την ενημέρωση μίας κυβερνητικής πύλης πληρώνονται φόροι ώστε να διασφαλίζονται κάποια πράγματα και πάνω από όλα η πρόσβαση όλων στις δημοσιευμένες πληροφορίες. Η απομάκρυνση του υλικού από τη διαδικτυακή πύλη κινείται έξω από τα όρια της νομιμότητας. Πρόκειται δε για ένα όριο νομιμότητας που εκτιμούμε πως  πιθανότατα δεν έχει παραβιάσει κανένας άλλος Δήμος, παρά τα πενιχρά τους μέσα. Ο πρώην Δήμος Νίκαιας, νυν Δήμος Νίκαιας - Ρέντη, αποτελεί πιθανότερα τη μοναδική περίπτωση.  Αυτό δεν διέλαθε της προσοχής μας. Παρόλο που έχουμε άποψη για το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι πιθανοί λόγοι για την απομάκρυνση των δημοσιευμάτων, δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ενστάσεις σε διάφορες υπηρεσίες και να κινούμε νομικές διαδικασίες σε μία περίοδο που αυτό θα ήταν σε βάρος της υπόλοιπης δράσης μας, όπως για τα εργασιακά ζητήματα, την οποία αξιολογούμε ως εξαιρετικά σημαντική. Έχουμε πληροφορίες πως η απομάκρυνση του υλικού έγινε κατόπιν προφορικής εντολής της Δημοτικής Αρχής, αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα. Η απομάκρυνση του υλικού είναι αυθαίρετη και προσβάλει ευθέως νόμιμα δικαιώματα μας.

Θεωρούμε ότι όταν μία Δημοτική Αρχή παραβιάζει τόσο σοβαρά όρια στην ενημέρωση, όταν παραβιάζει διαδικασίες, όπως το τι αφορά ένα τεχνικό πρόγραμμα, όταν κάνει πως δεν βλέπει και δεν ακούει τις εκκλήσεις σε διάλογο του φορέα εκπροσώπησης σημαντικών καλλιτεχνών οι οποίοι δεν δώρισαν τα έργα τους  ερήμην (ας σημειωθεί πως το ΕΕΤΕ έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυξημένη ευθύνη για τα έργα των ξένων καλλιτεχνών που μετείχαν στο διεθνές συμπόσιο γλυπτικής του Δήμου Νίκαιας του 2006), οφείλει, έστω και εκπρόθεσμα, να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και να προχωρά σε διάλογο στο απαιτούμενο, από τις περιστάσεις, τεχνικό επίπεδο. Οι καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες δεν μπορούν οι ίδιοι να απευθυνθούν στο δήμο. 

Επιμένουμε στο αίτημα μας η Δημοτική Αρχή να παρουσιάσει το υλικό για το Πάρκο Γλυπτικής στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημότες τόσο της Νίκαιας όσο και του Αγ. Ι. Ρέντη και να καλέσει σε ανοιχτό διάλογο, σε επίπεδο Δήμου, τους εκπροσώπους από τα εμπλεκόμενα μέρη πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να αναγνωριστούν και να αναδειχθούν οι καλύτερες λύσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως το Πάρκο Γλυπτικής.

Η Λαϊκή Συσπείρωση θα επιμείνει. Με την ευκαιρία του παρόντος, επιθυμούμε να διασφαλιστεί ότι η μελέτη ανάπλασης του Πάρκου Γλυπτικής στον Περιβάλλοντα Χώρο του Κατράκειου Θεάτρου, τα πνευματικά δικαιώματα της οποίας ανήκουν στον πρώην Δήμο Νίκαιας νυν Δήμο Νίκαιας – Ρέντη σύμφωνα με την με αρ. 243/2010 απόφαση για την παραλαβή της (17η συνεδρίαση της 01-10-2010) θα μπορεί να υποβληθεί στη διαβούλευση που προβλέπεται για το Ρυθμιστικό Σχέδιο  Αθήνας/Αττικής 2021 με τρόπο που δεν θα θίγει το Δήμο, σαν φορέα, αλλά δεν θα θίγει και τη δική μας θέση ως Δημοτικής Παράταξη και τοπικών φορέων και συλλόγων και πολιτών που αγωνίζονται για το δικαίωμα όλων στην τέχνη και τον πολιτισμό, σε κατάλληλους  χώρους για τους οποίους ο Νικαιώτικος λαός έχει αγωνιστεί για το δημόσιο χαρακτήρα τους και την αναβάθμιση τους επί χρόνια.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

και Δημοτικός Σύμβουλος

Στέλιος Μπενετάτος