Προσφυγή κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη σχετικά με την απόφαση του Δημ. Συμβουλ. για τα μπάζα του μετρό που θα μεταφερθούν στο χώρο Καραμπίνη (ανενεργά λατομεία)

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Υπόψη Ειδικής επιτροπής Αρ. 152 Ν. 3463/2006 Ν.Α. Ανατ. Αττικής και Νομ. Διαμ. Πειραιά.

Κοινοποίηση:

1.    Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας – Ρέντη, όλες οι δημοτικές παρατάξεις

2.    Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας – Ρέντη

3.    Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ)

4.    Υπουργείο Γεωργίας, αρμόδιες Δ/νσεις

5.    Διεύθυνση Δασών Πειραιά

6.    Αντιπεριφερειάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά

7.    Τεχνική Υπηρεσία Νομαρχίας Πειραιά

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΜΑ: Προσφυγή κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα  με Α.Π. 64085/52221 09-12-2013 σχετικά με την ένσταση της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Ρέντη» κατά της υπ’ αριθμ. 272/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, περί έγκρισης μελέτης για τα ανενεργά λατομεία «ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ» και «ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΗ» στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

Προσφεύγουμε κατά της παραπάνω απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Θεωρούμε πως δεν υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θα χρησιμοποιηθεί και δεν θα μνημονευθεί σε καμία εισήγηση είτε προς τα ειδικά όργανα του ΟΡΣΑ, είτε σε οποιονδήποτε άλλον φορέα, αλλά και σε καμία απόφαση που μπορεί να επηρεάσει, θετικά, επόμενες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο και το είδος της αποκατάστασης των λατομείων που προτάθηκαν ή που θα προταθούν μελλοντικά από την κοινοπραξία που έχει αναλάβει τα έργα του μετρό.  Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί αυτό είναι να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Χθες διαπιστώσαμε πως η επίμαχη απόφαση έχει χρησιμοποιηθεί και υπάρχει απόφαση της Εκτελεστική Επιτροπής του ΟΡΣΑ ημερομηνίας 20/12/2013. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν ενημέρωσε τον Δήμο ή/και τον ΟΡΣΑ για τις ενστάσεις που εκκρεμούσαν; Ο ΟΡΣΑ δεν ρώτησε αν εκκρεμούν ενστάσεις ή αποφάσισε ότι αυτές οι ενστάσεις (και λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες) δεν επηρεάζουν την απόφαση που έλαβε η εκτελεστική επιτροπή του; Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί και ζητάμε με το παρόν απαντήσεις. Μάλιστα σε μισή σελίδα παρουσιάζεται το ιστορικό του χώρου των λατομείων Καραμπίνη - οι ελλείψεις και εδώ είναι τεράστιες ενώ έχουν γίνει μακρόχρονοι αγώνες για του Καραμπίνη. 

Η απόφαση που προσβάλαμε με την ένσταση μας αποτελεί σαφώς μέρος των διεργασιών μιας διαδικασίας η οποία όταν ολοκληρωθεί (ανεξάρτητα από το αν θα τηρούνται κάθε φορά τα τυπικά στάδια της ή αν θα γίνονται διορθώσεις για να τηρηθούν) θα επάγεται έννομα αποτελέσματα : πραγματικές εργασίες στα λατομεία.

Χρειάζεται η μελέτη να διαχωριστεί σε ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ (με τα σχετικά σενάρια και αρχιτεκτονικές μακέτες για το χώρο) και σε ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ που εξειδικεύουν την ανάπλαση και αποκατάσταση.

Αν και εφόσον υπάρξει μελέτη ανάπλασης (με όλες τις σχετικές εγκρίσεις) θα μπορούν να προχωρήσουν και οι διαδικασίες ανάθεσης της αποκατάστασης και οι παραγγελίες των μπαζών και θα γίνουν οι φυσικές εργασίες, δηλαδή η αποκατάσταση στο ύπαιθρο.

Στο δημοτικό συμβούλιο παρουσιάστηκε ένα ακαθόριστο πράγμα που βαπτίστηκε μελέτη (με διαστρέβλωση της επιστημονικής τάξης και πρακτικής) επειδή:

 1.    Η Κοινοπραξία που έχει αναλάβει έργα του μετρό θέλει να μεταφέρει στην μικρότερη δυνατή απόσταση τα μπάζα, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τις σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται για τα ανενεργά λατομεία. Έτσι όλα τα μπάζα επέκτασης της γραμμής του Μετρό θα πάνε στη Νίκαια. Η Κοινοπραξία νομιμοποιείται να κάνει όσες μελέτες θέλει, φυσικά ανάλογα την περίπτωση υποχρεούται και σε σύνταξη ΜΠΕ.    

 2.    Ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, προς το παρών δεν διαθέτει μελέτη ανάπλασης με κατευθύνσεις αρχιτεκτονικές, αρχιτεκτονικής τοπίου κ.α.[1]. Ο δήμος μπορεί να κάνει τις μελέτες που χρειάζεται σε συνεργασία με όσους φορείς απαιτούνται για να επιτευχθεί ποιοτικό αποτέλεσμα και να διασφαλιστεί αφενός η αμεροληψία των προτάσεων και αφετέρου να προκριθεί η καλύτερη δυνατή λύση τόσο από άποψη αρχιτεκτονική, περιβαλλοντική, αντιπλημμυρική, οικολογική & δημόσιας υγείας (πρέπει να ελέγχονται από τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς τα φορτία), όσο και λειτουργική και πολεοδομική για την πόλη. Αυτή η αμεροληψία προσβάλλεται ευθέως όταν η Δημοτική Αρχή ΖΗΤΑΕΙ (σελ. 2 της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο) από την κοινοπραξία του μετρό «J&P–ΑΒΑΞ Α.Ε. – GHELLASPA – ALSTOMTRANSPORTSA.A» να συντάξει μελέτη, προφανώς για λογαριασμό του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο να την εγκρίνει. Η προσέγγιση του Δήμου, από τη σκοπιά της προάσπισης και της ικανοποίησης των αναγκών του λαού της πόλης σε αρμόνια με τις ευρύτερες ανάγκες του Πειραιά και του Λεκανοπεδίου, δεν έχει καμία λογική.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε μία μελέτη που διευκολύνει αφάνταστα να προχωρήσουν οι εργασίες στη φυσική πραγματικότητα σύμφωνα με όσα θέλει η κοινοπραξία και ΟΧΙ ο λαός της πόλης. Εξυπηρετεί δε ιδιαίτερα να εμφανίζεται πως  υπάρχει συναίνεση του Δήμου (σαν θεσμικός φορέας).  Το επιχείρημα στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα πως:

«Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι προβλέπεται ειδική διαδικασία για την αποκατάσταση των επίμαχων ανενεργών λατομείων, κατά την οποία απαιτείται η χορήγηση σχετικής έγκρισης μελετών από τον ΟΡΣΑ. Συνεπώς η απόφαση δεν επάγεται έννομα αποτελέσματα, στερείται εκτελεστότητας και δεν προσβάλλεται παραδεκτά με προσφυγή.»

δεν θεωρούμε πως ευσταθεί.

Ο Γενικός Γραμματέας λέει στις 9/12/2013 τα παραπάνω, όταν στις 20/12/2013 η απόφαση του Δ.Σ. χρησιμοποιείται και παράγει αποτελέσματα: θετική απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΟΡΣΑ για μελέτη της Κοινοπραξίας.

Το πρόβλημα με την μελέτη που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολλαπλής φύσης, σαφώς τεχνικό και περιβαλλοντικό, αλλά εμείς στεκόμαστε σε εκείνο το σημείο που θεωρούμε το σημαντικότερο όλων μια και όλα τα άλλα έπονται: Εγείρεται πολύ σοβαρό θέμα με την αντικειμενικότητα που θα μπορούσε να έχει μία μελέτη για αποκατάσταση λατομείου που συντάσσεται από την εργοληπτική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την διάθεση των μπαζών που παράγονται από εργασίες της, για τις οποίες μάλιστα αμείβεται. Η Δημοτική Αρχή παρέχει τις εξυπηρετήσεις που απαιτούνται για να νομιμοποιηθεί μία κατάσταση εκεί όπου πιθανά υπάρχει ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ για το ποιοι κάνουν τις μελέτες και πως γίνονται οι διαβουλεύσεις.  Για την ακρίβεια αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που έχουν αφάνταστα αρνητικές  συνέπειες για την πόλη και διαπλέκεται σε πρακτικές που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες ευρύτερα στις αποκαταστάσεις των λατομείων της Αττικής.

Δόθηκαν στην κοινοπραξία από τον ΟΡΣΑ ή το Δήμο στοιχεία για τα μπάζα (όγκος, είδος, ποιότητα, προϋποθέσεις και όροι υγιεινής ασφάλειας κλπ) που χρειάζεται ο Δήμος για την αποκατάσταση των λατομείων που εμπίπτουν στα όρια του; ΟΧΙ, γιατί για αυτό χρειάζεται μελέτη ανάπλασης των λατομείων ικανής λεπτομέρειας και τέτοια δεν υπάρχει.

Αντιστρέφεται όλο το πνεύμα της αποκατάστασης με την προσέγγιση που ακολουθείται.

Η Νίκαια δεν είναι ούτε χοάνη, ούτε σκουπιδότοπος. Για τις εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος του λατομείου απαιτείται προετοιμασία και σε αυτή την προετοιμασία ΔΕΝ έχει ρόλο η κοινοπραξία «J&P–ΑΒΑΞ Α.Ε. – GHELLASPA – ALSTOMTRANSPORTSA.A.», πάρα μόνο τότε που θα της ζητηθεί και όπως της ζητηθεί. Δεν μπορεί να ερμηνεύεται όπως βολεύει τον καθένα ο Ν. 2742/1999, άρθρο 21 και 25, επειδή ούτε εκεί, ούτε κάπου αλλού (αν μας διαφεύγει κάτι ζητάμε να ενημερωθούμε) δεν αναφέρεται κάτι για το ΠΩΣ συντάσσονται οι μελέτες και από ΠΟΙΟΥΣ. Οι εγκρίσεις είναι κάτι που έπεται.

Πιστεύουμε πως το επιστημονικό δυναμικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του κάθε Δήμου, του ΟΡΣΑ (ποιος τον έκλεινε;), του Υπ. Γεωργίας (ποιος κλείνει τις δασικές υπηρεσίες, το ΕΘΙΑΓΕ και άλλα;) και άλλων δημόσιων φορέων, που υποσκελίζονται τόσο από άποψη ανθρώπινου δυναμικού όσο και από άποψη διαθέσιμων τεχνικών μέσων και αρμοδιοτήτων, μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει την αναβάθμιση του και να συμβάλει στη σύνταξη μίας άριστης μελέτης για τα λατομεία στη Νίκαια (και γενικά μελετών για κάθε λατομείο), που θα αποτελέσει εργαλείο γόνιμου διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κυρίως με τους κατοίκους.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την

«Έγκριση της Ειδικής Μελέτης Μορφολογικής και Βλαστητικής Αποκατάστασης και της συνοδευτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ανενεργών λατομείων «Καραμπίνη» και Σελεπίτσαρι» στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη»

που συνέταξε η κοινοπραξία «J&P–ΑΒΑΞ Α.Ε. – GHELLASPA – ALSTOMTRANSPORTSA.A.», γιατί η κοινοπραξία είναι ανάδοχος του έργου «Επέκταση Γραμμής 3, Τμήμα «Χαϊδάρι – Πειραιάς» και υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η συγκεκριμένη μελέτη, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μπορεί να συντάξουν μελλοντικά, μετά τη γενική κατακραυγή για τη ζημιά που θα προκληθεί στο Δήμο και τα κέρδη κάποιων εκατομμυρίων που θα έχει η κοινοπραξία, δεν μπορεί παρά να είναι μεροληπτική και από τέτοιες μελέτες δεν έχει ανάγκη ο Δήμος.

Θεωρούμε εύλογη την παρούσα προσφυγή μας γιατί εκτιμούμε πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σαν τελικό παραγόμενο) είναι εκτελεστή. Η μελέτη φαίνεται πως εγκρίθηκε. Πως εκφράζει το Δήμο. Και ενδεχομένως πως ανήκει στο Δήμο. Για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώθηκε ο ΟΡΣΑ, όταν το σκεπτικό και ο άξονας προσέγγισης του θέματος δεν ήταν η ικανοποίηση των αναγκών της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος της, αλλά η εξυπηρέτηση μεγαλοκατασκευαστών.

Εμείς εκτιμούμε ότι οι κάτοικοι της πόλης και οι μαζικοί φορείς τους δεν συναινούν σε ανάλογες πρακτικές. Τις αντιμάχονται. Οι προσεγγίσεις αυτές λειτουργούν, αποδεδειγμένα (όπως φάνηκε και από τα στοιχεία που προσκομίσαμε για τη συγκεκριμένη μελέτη), εις βάρος της πόλης και του λαού της. Η Δημοτική Αρχή και όσοι την στηρίζουν στηριζόμενοι σε αυτήν, έχουν ευθύνες για τη δημιουργία κλίματος εφησυχασμού όταν έχουμε ήδη γίνει μάρτυρες διαδικασιών που βλάπτουν το Δήμο και είναι βαθιά αντιδημοκρατικές. Μελέτη αποκατάστασης λατομείων της «J&P –ΑΒΑΞΑ.Ε. – GHELLASPA – ALSTOMTRANSPORTSA.A.» ως αναδόχου έργου μετρό ο Δήμος δεν την έχει ανάγκη και κακώς τους ζητήθηκε να την κάνουν. Ο Δήμος ΠΡΕΠΕΙ να συντάξει ανεξάρτητες μελέτες, σύμφωνα με τις νόμιμες, προβλεπόμενες διαδικασίες και να χρηματοδοτηθεί σχετικά (γιατί δεν υποβάλει αιτήματα;).  Όλα τα στάδια σύνταξης μίας μελέτης του Δήμου (ή μίας μελέτης που θα εκφράζει το Δήμο), πρέπει να περνάνε από δημοτικό συμβούλιο.Αναμένουμε ανεξαρτησία, αμεροληψία στις μελέτες που αφορούν τη Νίκαια, με παρουσίαση σαφών στόχων και κριτηρίων και διαφάνεια σε όλες τις υποθέσεις εργασίας, σε όλα τα στάδια.

Θυμίζουμε πως με βάση τις νόμιμες διαδικασίες ανατέθηκε και εγκρίθηκε το 2010 από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Νίκαιας η αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης του Περιβάλλοντα Χώρου του Κατράκειου Θεάτρου, πάρκο Γλυπτικής στο Σελεπίτσαρι και πως μελέτες σαν αυτήν αποτελούν σημαντικό εργαλείο διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με την ευκαιρία δε του παρόντος, ζητάμε ο Δήμος να υποβάλει την παραπάνω μελέτη στον ΟΡΣΑ, να προχωρήσουν οι μελέτες πρασίνου και φωτισμού και ο διάλογος ουσίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Θα επανέλθουμε με προτάσεις για την αποκατάσταση των λατομείων Καραμπίνη και Σελεπίτσαρι σε Δημοτικό Συμβούλιο το προσεχές διάστημα, εξάλλου και στο παρελθόν είχαμε προτάσεις. Υπάρχουν ντοκουμέντα.  

Η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να αποτελέσει μέρος ευρύτερων διεργασιών για την ανάπλαση των λατομείων, που έχουν έννομα αποτελέσματα. Σαν τελικό παραγόμενο και υποθέτοντας πως έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, η  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εκτελεστή. Αν δεν είναι εκτελεστή (σαν τελικό παραγόμενο), εμείς εκτιμούμε πως ο Δήμος επιδιώκεται (υπάρχει πιθανότερα νομικό κενό στο θέμα των μελετών για τις περιπτώσεις αποκατάστασης λατομείων και αυτό δεν θα καλυφθεί όπως κάποιοι επιδιώκουν), να αποκλεισθεί από τις διεργασίες για την αποκατάσταση των λατομείων που εμπίπτουν στα όρια του, από τη δυνατότητα να υποβάλει προτάσεις και αυτές να παίζουν καθοριστικό, τον πρώτο ρόλο στις αποφάσεις, δηλαδή στο τι θα γίνει στον τόπο μας σε αρμονία και με ευρύτερες ανάγκες.  Ζητάμε μάλιστα απάντηση στο πλαίσιο του αιτήματος η προσφυγή μας να γίνει δεκτή: Είναι ή δεν είναι η απόφαση του Δ.Σ. εκτελεστή και αν δεν είναι πως κατέληξε στον ΟΡΣΑ (ο οποίος πήρε απόφαση, που βασίζεται σε εισήγηση που χρησιμοποιεί, ανάμεσα σε άλλα, ακριβώς αυτή την απόφαση), ενδεχομένως και αλλού; Την μελέτη από την κοινοπραξία την ζήτησε ο Δήμαρχος κ. Ιωακειμίδης χωρίς έγκριση του Σώματος και χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση, την αξιολόγηση, την παραλαβή μελετών και φυσικά την έγκριση. Καμία δε διαδικασία για τα παραπάνω δεν παρουσιάστηκε σε προγενέστερο Δ.Σ..

Η έγκριση της μελέτης είναι απόφαση εκτελεστή για το Δήμο, που παράγει έννομα αποτελέσματα: Συμμετοχή στις διεργασίες για την αποκατάσταση. Θεωρούμε μάλιστα πολύ σοβαρό το γεγονός πως λαμβάνονται αποφάσεις από τον ΟΡΣΑ, που βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την οποία υπάρχει ένσταση και η ένσταση ούτε καν παρουσιάζεται εισηγητικά. Ζητάμε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ακυρωθεί γιατί δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφορικά με την ανάθεση και την έγκριση της μελέτης, αλλά και την υποβολή της μελέτης σε άλλους φορείς και την ενημέρωση τους με όλα τα στοιχεία. Θεωρούμε εύλογη την προσφυγή μας κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να ληφθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απαράδεκτη.

Συνημμένα:

Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκαιας – Ρέντη», 22 Οκτώβρη 2013 ( http://www.nikaiarenti-ls.gr/dimotiki-enotita-nikaias/581-2013-10-27-08-12-47

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Ρέντη,

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Μπενετάτος Στέλιος

Αγγελινιάδης Γιάννης

Αμανατίδης Χριστόδουλος

Κατηφές Παναγιώτης[1] Θυμίζουμε πως η μελέτη για το Σελεπίτσαρι του ΟΡΣΑ ήταν, ανάμεσα σε άλλα, μία μελέτη για την αποκατάσταση «του τραυματισμένου» από τις λατομικές εργασίες τοπίου (αυτά τα έλεγε ο ΟΡΣΑ). Εκείνη η μελέτη ξεκινούσε από αρχιτεκτονικές μακέτες. Υπήρχε μελέτη και σενάρια που εξειδίκευαν το βασικό σκεπτικό. Αμφιβάλλουμε βέβαια για το κατά πόσο μπορεί να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση της γούβας ΑΔΑΜ, λόγω της ζημιάς που έχει γίνει με το Ολυμπιακό ακίνητο (του ιπτάμενου τσιμεντένιου δίσκου κατά κάποιους – κατά άλλους του τσιμεντένιου κουβά). Αποκατάσταση έγινε και στο Λυκαβηττό, όπως και στο θέατρο Πέτρας και φυσικά με το Κατράκειο θέατρο. Όλα αυτά είναι αποκαταστάσεις λατομείων, αναπλάσεις που έρχονταν να καλύψουν ανάγκες διαφόρων τύπων. Ο χώρος των λατομείων Καραμπίνη είναι πολύτιμος για την πόλη και το τι θα γίνει εκεί είναι μείζον θέμα για ολόκληρη τη Νίκαια. 

 

Το πρωτότυπο εδώ