Προσφυγή κατά της απόφασης του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής για την μεταφορά μπαζών στο Σελεπίτσαρι

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006

Από:

Δημοτική Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Ρέντη»

Κοινοποίηση:

 Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας – Ρέντη, όλες οι δημοτικές παρατάξεις

 Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ)

ΘΕΜΑ:  Προσφυγή κατά της απόφασης του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής με Α.Π. 48389/34907, 12-9-2014, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ως άνω Νόμου.

20 Οκτώβρη 2014

Η δημοτική παράταξη μας ενημερώθηκε για την απορριπτική απόφαση του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής (Α.Π. 48389/34907, 12-9-2014), αναφορικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη και της Κ/Ξ που έχει αναλάβει τα έργα επέκτασης του Μετρό, μόλις την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014. Ως εκ τούτου θεωρούμε την προσφυγή μας εμπρόθεσμη.

Προσφεύγουμε κατά της παραπάνω απορριπτικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ως άνω Νόμου, γιατί η απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη και δεν απαντά σε όλα τα επιχειρήματα που παραθέσαμε προκειμένου να σταχυολογήσουμε γιατί απαιτείται ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (συνεδρίαση στις 3-7-2014). Ειδικότερα δεν δίνεται απάντηση στα εξής:

Α. Εγκρίνεται ή όχι με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η μελέτη της Κ/Ξ J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. GHELLA SPA – ALSTROM TRANSPORT SA., με αντικείμενο την ανάπλαση του ανάγλυφου και τη μορφολογική και βλαστητική αποκατάσταση του αργούντος λατομείου «Σελεπίτσαρι»μέσω της σύναψης του πρωτόκολλου συνεργασίας;

Β. Το αν η μελέτη έχει εγκριθεί ή όχι από τον ΟΡΣΑ δεν είναι θέμα που θέσαμε εμείς, ο Γ.Γ. το θέτει και αναρωτιόμαστε γιατί. Εμείς ρωτάμε να μάθουμε τι ακριβώς ζητήθηκε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας – Ρέντη. Το γεγονός πως δεν είναι ξεκάθαρο αν ζητήθηκε, εμμέσως, η έγκριση της μελέτης είναι που αποδεικνύει σαν σωστή την άποψη μας πως η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν παραπλανητική. Πλέον αυτό ενισχύεται και από όσα αναφέρονται στην απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Αναφέρουμε, ενδεικτικά, πως η Δημοτική Αρχή, μετά τις 4 ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων της παράταξης της, επαναλάμβανε (υπάρχουν ντοκουμέντα ΚΑΙ δημοτικών Συμβουλίων) πως ακυρώθηκαν, ανακλήθηκαν οι «κινήσεις» που είχαν γίνει στο παρελθόν, αναφορικά με την έγκριση της μελέτης για τη μεταφορά των μπαζών στη Νίκαια, με έμφαση στο θέμα της μεταφοράς μπαζών στου «Καραμπίνη».

Γ. Αυτά τα οποία αναφέρει η απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  περί εγκυρότητας των αποφάσεων του ΟΡΣΑ δεν εξηγούν γιατί στην εισήγηση που έγινε στον ΟΡΣΑ, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση ο ΟΡΣΑ, μνημονεύεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Ρέντη.

 

 Παρακαλούμε λοιπόν να ερευνήσετε με προσοχή, με βάση και τα 3 επιχειρήματα που παρουσιάζουμε παραπάνω, εάν ισχύει ή όχι ο ισχυρισμός μας περί παραπλανητικής εισήγησης. Τελικά, τι ακριβώς ζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο: Η έγκριση της μελέτης ή έγκριση ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας, που θα καταστεί άχρηστο αν δεν γίνει μία εμπεριστατωμένη μελέτη, από αυτούς που είναι αρμόδιοι να την συντάξουν, αν και εφόσον την χρειάζεται ο Δήμος και αν και εφόσον την ιεραρχεί κατάλληλα στις προτεραιότητες του και συνεπώς την εντάσσει στο Τεχνικό του Πρόγραμμα; Ας μην ξεχνάμε πως ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό, εδώ και χρόνια, πως θα γίνει το έργο Μετρό. Αποτελεί εκούσια ή ακούσια επιλογή του Δήμου, του ΟΡΣΑ και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής η απουσία κάθε, οποιασδήποτε προετοιμασίας και φυσικά πολύ βολική επιλογή της αναδόχου εταιρείας να προτείνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και να υποβάλλει προτάσεις που δεν έχουν καμία επιστημονική αξία και υποβάλλονται για να διευκολυνθεί η ίδια (μειώνονται οι αποστάσεις μεταφοράς των μπαζών και συνεπώς αυξάνονται τα κέρδη της), αδιαφορώντας για τις συνέπειες στην περιοχή (το Σελεπίτσαρι είναι υπερτοπικός πόλος που αφορά ολόκληρο τον Πειραιά).

Είναι ή δεν είναι η  Κ/Ξ J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. GHELLA SPA – ALSTROM TRANSPORT SA αρμόδια να συντάξει τη μελέτη; Εμείς λέμε πως δεν είναι γιατί: (α) Δεν υπάρχει καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ανάπλαση της περιοχής (της λεγόμενης γούβας «Αδάμ» στο Σελεπίτσαρι). Κάτι τέτοιο δεν εμφανίστηκε ΠΟΤΕ στο τεχνικό πρόγραμμα και όπως αναφέρουμε και στην ένσταση δεν έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία ή δεν έχει ανατεθεί ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο η σύνταξη μελέτη (με διαγωνισμό ή διαφορετικά αν το κόστος είναι χαμηλό), ούτε φυσικά έχει παραληφθεί και εγκριθεί μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλες διαδικασίες δεν προβλέπονται. Ο Δήμος Νίκαιας – Ρέντη όπως και κάθε άλλος Δήμος, έχει φυσικά δικαίωμα, να παραγγείλει τα μπάζα που χρειάζεται και ο ΟΡΣΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να διαχειριστεί το αίτημα ώστε, στο μέτρο του εφικτού, αυτό να ικανοποιηθεί. Το θέμα της μελέτης ανάπλασης είναι διακριτό από το θέμα των μπαζών που παράγονται από τις εργασίες του Μετρό και μονάχα συμπληρώνει την εκτέλεση της μελέτης, (β) θίγεται κάθε αρχή αμεροληψίας, αφού η Κ/Ξ αποδεικνύουμε πως κερδίζει χιλιάδες ευρώ γλιτώνοντας κόστη από ένα έργο που έχει ΗΔΗ αναλάβει (επέκταση της γραμμής μετρό). Ακόμη και αν η Κ/Ξ χάριζε στο Δήμο τη μελέτη, αυτό δεν θα σήμαινε πως η μελέτη της θα είχε κάποια αξία για το Δήμο ή πως ο Δήμος θα ήταν υποχρεωμένος να την αξιοποιήσει.

Λέμε επίσης πως  προφανώς δεν είναι αρμόδια η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  να πάρει απόφαση για το αν η Κ/Ξ είναι αρμόδια ή όχι να συντάξει μία μελέτη που ο Δήμος ουδέποτε ζήτησε. Λέμε όμως πως αν πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση ότι θέλει να γίνει ανάπλαση στην περιοχή (γούβα «Αδάμ») και ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την σύνταξη και την παραλαβή μίας καλής μελέτης (που επιπλέον θα πρέπει να εγκριθεί από την πρώην ΕΠΑΕ και τη Δ/νση Περιβάλλοντος κ.α.), η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ή κάθε άλλος αρμόδιος φορέας οφείλει να αναγνωρίσει πως η Κ/Ξ πρέπει να αποκλεισθεί  από τα δυνάμει μελετητικά σχήματα γιατί για το συγκεκριμένο έργο υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικρουόμενα συμφέροντα. Η Κ/Ξ θέλει αποδεδειγμένα να μεταφέρει τα μπάζα στη Νίκαια και αποδεδειγμένα οι προτάσεις της (που ουδέποτε ζητήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο) της ήταν επιστημονικά απαράδεκτες, έως μάλιστα του σημείου να κινδυνεύει η άνω Νεάπολη με πλημμύρες. Έγιναν 4 ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων για να διαχωρίσουν τη θέση τους από αυτήν της Δημοτικής Αρχής, που παρουσίαζε σαν «ευκαιρία» όσα προτείνει η Κ/Ξ. Μια θέση που προεκλογικά και η ίδια η Δημοτική Αρχή ανακαλούσε μερικώς, για να επανέλθει, μετεκλογικά.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για απόφαση που μπορεί, παραπλανητικά, όπως έγινε και στο παρελθόν, να χρησιμοποιηθεί για να φανεί πως εγκρίνεται μία μελέτη, που δεν έχει συνταχθεί για λογαριασμό του Δήμου ή απ’ ευθείας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με γνώμονα της αρχές με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος σαν θεσμικό όργανο, αλλά με γνώμονα πως μπορεί να εξυπηρετηθεί  η Κ/Ξ, εις βάρος των συμφερόντων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.  Εάν ο Δήμος χρειάζεται μπάζα, μπορεί και οφείλει να τα ζητήσει και οφείλεται και να εξυπηρετηθεί. Για κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με την Κ/Ξ που έχει αναλάβει τα έργα του Μετρό – αλλά ένα εμπεριστατωμένο επιστημονικά αίτημα του Δήμου προς τον ΟΡΣΑ ώστε και με τη βοήθεια του να ενεργοποιηθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο η ισχύουσα νομοθεσία και να υποβοηθηθεί η εκτέλεση χρήσιμων έργων στη Αττική, με το μέγιστο δυνατό κοινωνικό, λειτουργικό και περιβαλλοντικό όφελος για τον κόσμο που ζει και εργάζεται στη Νίκαια και ευρύτερα στον Πειραιά και την Αττική. 

Με την αφορμή που δίνεται, σας γνωρίζουμε πως περιμένουμε τα γλυπτά να επιστρέψουν στη θέση τους και πως σαν δημοτική παράταξη έχουμε προτάσεις για το λόφο Σελεπίτσαρι, τις οποίες τόσο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (πρώην Περιφέρεια) όσο και ο ΟΡΣΑ, αλλά και κάθε άλλη αρμόδια αρχή όφειλαν να γνωρίζουν ή να μην ξεχνούν. Οφείλουν να τις λάβουν υπόψη, ώστε ο διάλογος να γίνει στη βάση που αρμόζει για τον Υπερτοπικό Πόλο. Τις επισυνάπτουμε όπως είναι δημοσιευμένες στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 http://www.nikaiarenti-ls.gr/dimotiki-enotita-nikaias/771-2014-08-05-16-21-08

Ο επικεφαλής του συνδυασμού ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

και Δημοτικός Σύμβουλος

Στέλιος Μπενετάτος

 

Για τα πρωτότυπα εδώ και εδώ