Η Λαϊκή Συσπείρωση αρνείται να συμμετέχει σε διαδικασίες παρωδία που υποβαθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών Οργάνων του Δήμου!

Για πολλοστή φορά η Δημοτική Αρχή φέρει την ευθύνη για διαδικασίες, όπου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν για σοβαρά θέματα μέσα σε 2-3 ώρες και με τις εισηγήσεις να έρχονται ακόμα και μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.

Μάλιστα η ίδια τακτική ακολουθείται κατεπανάληψη στις συνεδριάσεις της Τοπικής Ενότητας Νίκαιας (δείτε εδώ), αλλά και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με συνεδριάσεις "έκτακτες" - διαδικτυακές που οι σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν χωρίς διαλογική συζήτηση και χωρίς δικαίωμα ερωτήσεων επί των θεμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, για την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η Λαϊκή Συσπείρωση ενημέρωσε γραπτώς ότι δεν ψηφίζει το θέμα, αφού -όπως ανέφερε- «θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για κατεπείγον θέμα και ότι μπορεί να έρθει σε δια ζώσης συνεδρίαση και να συζητηθεί με όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται.»

Παρότι η Λαϊκή Συσπείρωση συμφωνεί με την αναγκαιότητα του έργου, το οποίο και έχει υπερψηφισει, για WC και ράμπες ΑμΕΑ σε σχολεία της πόλης, αρνείται να συμμετέχει στην "έκτακτη-ηλεκτρονική" συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου γιατί ο τρόπος της συνεδριάσεις μας στερεί τη διαλογική συζήτηση που οφείλει να γίνεται στις Συνεδριάσεις των Οργάνων του Δήμου.