Εκδήλωση Αλληλλεγγύης για τους ανέργους και τα παιδιά τους!