ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ FANPARK

(META TO ALU TΩΡA TO VOLTA FAN PARK)

 

Η εταιρεία VOLTAFANPARKεισαγωγές-εξαγωγές ηλεκτρονικών παιχνιδιών και αυτομάτων πωλητών οφείλει στο Δήμο μας 14340,12 ευρώ. Η εταιρεία επικαλούμενη μια δικαστική απόφαση έκανε αίτημα να απαλλαγεί από το 90% του χρέους της.

Ενώ η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας έδινε την δυνατότητα να μην το δεχτεί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ο μεν αντιδήμαρχος οικονομικών ισχυριζόταν ότι πτώχευσε η εταιρεία ο δε δήμαρχος διαβεβαίωνε ότι δεν λειτουργεί η εταιρεία και επέμεναν να χαριστεί το 90%.

Επέμεναν παρά την σύσταση της Λ.Σ. ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Στην συζήτηση μετά από συνεχείς ερωτήσεις πάλι των συμβούλων της Λ.Σ. παρενέβη η νομική σύμβουλος του Δήμου και ενημέρωσε ότι η VOLTAFANPARKδεν έχει πτωχεύσει και επομένως μπορεί να λειτουργεί!!!

Οπότε ο κ. Ιωακειμίδης αναγκάστηκε να αποσύρει το θέμα-άφησε το ύφος των 1000 καρδιναλίων- και τώρα ισχυριζόταν ότι δεν διάβασε την εισήγηση, ουσιαστικά ‘’άδειασε’’ τον αντιδήμαρχο και λίγο πολύ ‘’δεν έγινε και τίποτα’’.

Εσείς μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας , τουλάχιστον για την αξιοπιστία αυτής της δημοτικής αρχής !!

Εμείς θα επανέλθουμε σίγουρα με περισσότερα στοιχεία..