Επιστράφηκε ο προϋπολογισμός (Ο ΝΕΟΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ)

Έκτακτα συγκλήθηκε το δημοτικό συμβούλιο με θέμα την «αναπομπή» του προϋπολογισμού του 2016 από την αποκεντρωμένη διοίκηση.

Ο πρώτος από τους λόγους που επέστρεψαν τον προϋπολογισμό είναι ότι σε αυτόν δεν αποτυπώνεται ποσό 1.940.128,00 ευρώ που αφορούν οφειλές απαλλοτριώσεων προς τρίτους.

Ανεξάρτητα από τις «εξηγήσεις» που έδωσε η διοίκηση, στον νέο προϋπολογισμό αντίστοιχο ποσό εισπράξεων μεταφέρεται στους δημότες. Χαρακτηριστικά μόνο ο κωδικός «προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα» αυξήθηκε κατά 392.000 ευρώ φυσικά η Λ.Σ. το καταψήφισε.

Αξίζει να παρατηρήσει κάποιος, πώς για άλλα «λάθη» στην διαχείριση λογαριασμών, ο Δήμος αναγκάστηκε να επιστρέψει 5 (πέντε) απορριμματοφόρα -που υποτίθεται είχε αγοράσει με leasing-.

Φαίνεται πως από λάθος τόσα χρόνια ξέχασαν να εισπράξουν και τα χρέη του AllouFunPark. Νοικοκύρηδες σε όλα τους!!!