Ανακοίνωση της «Δημοκρατικής Ενότητας Γονέων» με το τέλος μίας ακόμα σχολικής χρονιάς

Μας ήλθε με e-mail η ανακοίνωση της παράταξης στο γονεϊκό κίνημα του Δήμου μας «Δημοκρατική Ενότητα  Γονέων», την παραθέτουμε (πατήστε στην εικόνα του κειμένου παρακάτω).   

 

 

.