Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε τον ισολογισμό για το έτος 2019

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21.10.2020 η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε τον ισολογισμό για το έτος 2019 και τον τρόπο που η Δημοτική Αρχή διαχειρίστηκε τα οικονομικά του Δήμου.

Για το έτος 2019 από το γενικό σύνολο εσόδων του Δήμου: το 46% προέρχεται από φόρους και τέλη (20,5 εκ) - το 33% από Κρατική Επιχορήγηση (14,6 εκ)  - 200.000 ευρώ πληρώνουν οι δημότες ανταποδοτικά στο Δήμο για αθλητισμό και πολιτισμό.

Η υποχρηματοδότηση των Κυβερνήσεων προς τα σχολεία συνεχίζεται. Για το 2019 ο Δήμος εισέπραξε 919.00 ευρώ για τις Σχολικές Επιτροπές και 257.000 ευρώ ως ΣΑΤΑ για έργα στα σχολεία της πόλης. Παρόλα αυτά διαρκώς ο Δήμος από τα "ιδία έσοδα" χρηματοδοτεί τις Σχολικές Επιτροπές για να καλυφθούν βασικές λειτουργικές ανάγκες στα σχολεία της πόλης, στοιχείο που φανερώνει ότι οι γονείς ξαναβάζουν το χέρι στην τσέπη για να λειτουργούν τα σχολεία.

Για το 2019 η μισθοδοσία των εργαζομένων του Δήμου που ανήλθε σε 20,2 εκ. ευρώ, υπολείπεται κατά 5,5 εκ ευρώ από το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης. Επίσης το 2019 ο 1 στους 3 εργαζόμενους του Δήμου ήταν με ελαστική σχέση εργασίας. 

Το 2019 έγιναν διαγραφές προστίμων από το Δήμο ύψους 4,2 εκ ευρώ λόγω ένταξης στο νόμο για τακτοποίηση αυθαιρέτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πάνω από το 50% του ποσού αφορά μόνο έναν μεγάλο οφειλέτη πολλών ετών από το Ρέντη, στοιχείο που δείχνει και την ταξικότητα του νόμου. Δηλαδή κάποιος με αυθαίρετη κατασκευή όπου την εκμεταλλεύεται για πολλά χρόνια και κερδίζει  χιλιάδες ευρώ, έρχεται και πληρώνει το 30% του προστίμου, που μπορεί να αντιστοιχεί σε ελάχιστο ποσό σε σχέση με τα κέρδη του τόσα χρόνια και απαλλάσσεται από το πρόστιμο.

Για το 2019 ο Δήμος εγγράφει 6 εκ ευρώ απαιτήσεις από οφειλέτες, όπου πάνω από το 60% αφορά οφειλές μεγάλων εταιρειών.

Τελικά η διαρκής υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ έχει σαν αποτέλεσμα να μετακυλίεται χρόνο με το χρόνο, το κόστος λειτουργίας του Δήμου στις τσέπες των κατοίκων, να εντείνεται η ανταποδοτικότητα στις υπηρεσίες του Δήμου καθ και η ελαστικη εργασιακή σχέση στους εργαζόμενους του Δήμου.