Προσφατα αρθρα

ΧΟΑΝΗ ΠΑΛΑΜΑ

Μέτρα πρόληψης πρέπει να παρθούν για τη χοάνη Παλαμά. Τώρα πρέπει να καθαριστεί από τα όποια φερτά υλικά. Να είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μεγάλη βροχόπτωση.

IMG 20180802 114125

 

.