Εφελκυόμενη τέντα στο νότιο τμήμα της πλατείας Δαβάκη. Επιστολή προς την περιφέρεια. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση εδώ και 8 μήνες

davaki

Προς:    Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

1.                   Γενικό Γραμματέα

2.                   Ειδική Επιτροπή Αρ. 152 Ν.Α. Αττικής και Νομ. Διαμ. Πειραια

 

Κοινοποίηση:                   Δήμος Νίκαιας – Ρέντη, όλες οι δημοτικές παρατάξεις 

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

 

Αιτούμεθα γραπτή την απόφαση για την προσφυγή την οποία υποβάλαμε στις 26-4-2013 κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα με την οποία απορρίπτονταν η ένσταση μας κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  9/2013 (1η συνεδρίαση, 21-1-2013) σχετικά με την μη κατασκευή της εφελκυώμενης τέντας σχήματος υπερβολικού παραβολοειδούς, που προβλέπονταν στην μελέτη ανάπλασης της Πλατείας Δαβάκη στην είσοδο της Νίκαιας.

Ενημερωθήκαμε από την αρμόδια δ/νση σας πως γραπτή απόφαση ΔΕΝ υπάρχει ενώ εδώ και μήνες λέγεται πως  η προσφυγή απορρίφθηκε. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση κάνει 8 μήνες να εκδώσει απόφαση, όταν πρέπει να απαντήσει σε 1 μήνα δηλαδή καθυστερεί 7μήνες και σε αυτό το διάστημα δεν παρουσιάζονται επιχειρήματα, λόγοι για τους οποίους γίνεται, βουβά, αλλά ουσιαστικά, δεκτή μία εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι ανακριβής, δεν περιλαμβάνει στοιχεία και σκεπτικό που έχουν σχέση με την πραγματικότητα και την αλήθεια.

Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν παραπλανητική και σε ανάλογες πρακτικές εμείς δεν ήμαστε συνηθισμένοι. Εξετάσαμε και απαντήσαμε σε μία προς μία τις ανακρίβειες που εμφανίστηκαν εισηγητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα αυθαίρετα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η εισήγηση. Υπογραμμίσαμε πως η αλλαγή που προκαλείται αλλάζει το σκεπτικό της μελέτης για το νότιο τμήμα της πλατείας Δαβάκη. Η εφελκυώμενη τέντα δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες σκίασης και ένα τοπόσημο, ένα σημείο ενδιαφέροντος αφού εκεί θα είναι δυνατό να πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις. Η μελέτη ανάπλασης είχε εγκριθεί για το αρχιτεκτονικό μέρος από την ΕΠΑΕ Πειραιά με την απόφαση με Α.Π. 9162/5939 στις 23-6-2009 και από την Δ/νση Περιβάλλοντος με το Α.Π. Φ1531/6135/Περιβ.6/09 στις 30-9-2009 για το περιβαλλοντικό μέρος και δεν έχει σχέση με την αλήθεια το συμπέρασμα της εισήγησης ότι: «τα παραπάνω έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον στόχο του έργου που είναι η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής από τη βελτίωση του πρασίνου της. Στη θέση της τέντας δεν προβλέπεται να γίνει καμία κατασκευή». Το θράσος διατύπωσης των παραπάνω και η λαθροχειρία είναι ολοφάνερη για όποιον κάνει συγκρίσεις με την μελέτη. Τέλος εξηγήσαμε πως παρόλο που το θέμα για εμάς είναι αρχιτεκτονικό και όχι οικονομικό (όπως επιδιώχθηκε να παρουσιαστεί και παρουσιάστηκε) τα στοιχεία για τον ΑΠΕ δεν είναι πλήρη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ελεγχθούν από πλευράς μας και να γίνουν παρατηρήσεις. Παρόλα αυτά επισημάναμε ότι σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό (αυτόν που έχουμε στη διάθεση μας) προκαλείται σοβαρή μεταβολή εντός της ομάδας Δ ενώ η χρήση αποδεκτά επί έλασσον δαπανών ορίζεται έως 20% ανά ομάδα – δηλαδή ακόμη και με τον ΑΠΕ υπάρχει πιθανότερα πρόβλημα.

Ζητάμε να εκδοθεί θετική απόφαση για την προσφυγής μας δεδομένου πως προσκομίσαμε αδιάσειστα στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει υφαρπαγεί με παραπλανητική εισήγηση. Το ουσιώδες θέμα δεν ήταν ένας ΑΠΕ, για ένα έργο που καθυστερεί να ολοκληρωθεί κάπου ένα χρόνο, αλλά η αρχιτεκτονική παρέμβαση στο νότιο τμήμα της πλατείας και για αυτήν όλο το περιεχόμενο της λακωνικής εισήγησης είναι αυθαίρετο - αποκρύφτηκαν τα πραγματικά στοιχεία. Αυτά που παρουσιάστηκαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, τα δε συμπεράσματα είναι πέρα από αυθαίρετα, προσβλητικά και θρασύτατα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναμένονταν (Ν. 3852/2010, άρθρο 151 & 152) να εκδώσει απόφαση σε ένα μήνα, δηλαδή στις 26-5-2013 και έχουμε 7-1-2014. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (επί της ουσίας από φόρους) και από όσο γνωρίζουμε ανάλογα έργα χρηματοδοτούνται από το ίδιο πρόγραμμα σε όλη τη χώρα. Τόσο ο Δήμος, όσο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έχει λόγο να καθυστερεί, αντίθετα έχει λόγους να μην καθυστερήσει άλλο και το έργο να εκτελεστεί όπως σχεδιάστηκε, παρόλο που όπως είχαμε επισημάνει στο παρελθόν η ποιότητα εκτέλεσης δεν είναι η αναμενόμενη (ειδικά ως προς τα θέματα πρασίνου). Λ.χ. γιατί η εργοληπτική εταιρεία δεν μερίμνησε για την άρδευση και γιατί προκάλεσε τόσες ζημιές;. Πρόβλημα για το οποίο μπορούσαν να ληφθούν μέτρα (επιβολή ρητρών κλπ) όπως προβλέπονταν στην μελέτη και προβλέπεται υποχρεωτικά σε όλες τις μελέτες. Την ευθύνη του εργοταξίου την έχει η εργοληπτική εργασία.  

Με την ευκαιρία του παρόντος, να θυμίσουμε πως το δημοσιευμένο υλικό στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Δήμου, στο οποίο περιλαμβάνονται και όλες οι μελέτες αναπλάσεων έχει απομακρυνθεί από την 1/1/2011. Είχαμε δημοσιεύσει μέχρι και τα σχέδια, τους πίνακες και τον προϋπολογισμό της φυτοτεχνικής μελέτης για την πλατεία Δαβάκη, όπως και όλα τα Η/Μ και γενικά ολόκληρη την μελέτη και τα τεύχη, είτε μιλάμε για επιμετρήσεις και εκθέσεις, είτε για σχέδια. Ζητάμε να αποκατασταθεί όλη η δημοσιευμένη ύλη προ την 1/1/2011.

 

Ο επικεφαλής του συνδυασμού ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ

 

& Δημοτικός Σύμβουλος

 

Στέλιος Μπενετάτος

 

Εδώ το πρωτότυπο