Η προχειρότητα των «νοικοκυραίων»...

Η τακτική της Διοίκησης Ιωακειμίδη για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δημοτικά Συμβούλια, δηλαδή χωρίς την παρουσία δημοτικών συμβούλων, χωρίς τη δυνατότητα ερωτήσεων επί του θέματος και συζήτησης,  τείνουν να γίνουν συνήθεια για θέματα που «ξεχνάει» η Διοίκηση να φέρει σε τακτικά Δημοτικά Συμβούλια.

Πριν μια εβδομάδα στις 17.07.2020 ζητήθηκε να «περάσει» θέμα για αίτηση χρηματοδότησης για νέα Παραρτήματα Παιδικών Σταθμών, ως θέμα που εκ παραδρομής δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30.06.2020. Η Λαϊκή Συσπείρωση αρνήθηκε και ζήτησε να γίνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να ενημερωθούν συνολικά για τους Παιδικούς Σταθμούς όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έγινε ποτέ.

Στις 23.07.2020 συγκλήθηκε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την κατανομή έκτακτης επιχορήγησης 70.000 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές (50.000 ευρώ στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για αγορά προκατ αίθουσας για τις ανάγκες στέγασης Νηπιαγωγείου και 20,000 ευρώ στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη χρεών). Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε ΥΠΕΡ στην κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης  προς τις Σχολικές Επιτροπές κυρίως για τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν για το ομαλό άνοιγματων Νηπιαγωγείων.

sxoleia-containerΔιατηρούμε σοβαρές ενστάσεις για την προχειρότητα με την οποία η Διοίκηση αντιμετωπίζει τα ζητήματα της Παιδείας. Ενώ στις 30.06 έγινε ΔΣ, πέρασε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για την έκτακτη επιχορήγηση, ο Δήμαρχος σε ερωτήσεις της παράταξης μας για τα Νηπιαγωγεία (θέμα 17ο του ΔΣ 30.06) έδωσε απαντήσεις και ενημέρωσε για  2 προκάτ αίθουσες που θα αγοράσει ο Δήμος για να στεγάσει παραρτήματα Νηπιαγωγείων, τελικά η Διοίκηση «ξέχασε» να φέρει θέμα στο ΔΣ για την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών αιτούνται έκτακτη χρηματοδότηση στις 20.07 και στις 22.07!!!!

Βέβαια για να μην αδικούμε τη Διοίκηση Ιωακειμίδη ότι «ξεχνάει» θέματα που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν και τομείς που «βιάζεται» η Διοίκηση. Για παράδειγμα στις 20.07.2020 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επιχειρήθηκε να περάσει θέμα (θέμα 24ο για έγκριση 2 Πράσινων Σημείων στη Νίκαια) το οποίο πρώτα πρέπει να εγκριθεί από το Τοπικό Συμβούλιο της Νίκαιας που συνεδρίαζε στις 24.07.2020 με το ίδιο θέμα (θέμα 4ο της ημερήσιας διάταξης). Τελικά κάτω από την παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης το θέμα αποσύρθηκε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Να θυμίσουμε ότι η ίδια ακριβώς διαδικασία είχε ακολουθηθεί και στην απόφαση μονοδρόμησης ή πεζοδρόμησης στα 20ο-25ο Δημοτικά Σχολεία (πέρασε από την Ποιότητα Ζωής χωρίς πρώτα να υπάρχει έγκριση από το Τοπικό Συμβούλιο) και η απόφαση ακυρώθηκε με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μονοδρόμηση.

Τελικά η Διοίκηση Ιωακειμίδη, εκτός από επικοινωνιακά εφέ, πρέπει να ασχοληθεί με σοβαρότητα με βασικά προβλήματα της πόλης και όχι με την ακολουθούμενη προχειρότητα.