Ανακοίνωση της ΟΓΕ Για το σκάνδαλο αγοροπωλησίας ωαρίων και παράνομης εισαγωγής φαρμάκων

Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 28 April 2013 12:26

Η «αποκάλυψη» του εγκληματικού κυκλώματος, από γιατρούς-καθηγητές σε ιδιωτικό κέντρο τεχνητής γονιμοποίησης στη Θεσσαλονίκη με πανελλαδική και ευρωπαϊκή, εμβέλεια, σε συνεργασία με φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, δεν πρέπει να μας αφήνει έκπληκτους.

Η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της υγείας, η εγκληματική επίθεση στη μητρότητα σαν κοινωνικό δικαίωμα και λειτουργία, η άκρατη εμπορευματοποίηση του κοινωνικού αγαθού του φαρμάκου, από όλες τις κυβερνήσεις στη χώρα μας που εφαρμόζουν την πολιτική της ΕΕ οδηγεί από τη μια στην υποβάθμιση και εξαθλίωση της υγείας των λαϊκών στρωμάτων και από την άλλη, στην κερδοφορία «νόμιμη» και παράνομη των μονοπωλίων και των αφεντικών τους.

Το παράδειγμα του κυκλώματος αγοροπωλησίας ωαρίων για εξωσωματική γονιμοποίηση και παράνομης εισαγωγής αντίστοιχων φαρμάκων κλπ, πατούσε πάνω στους νόμους της καπιταλιστικής κοινωνίας, στο νόμο της αγοράς που δε σέβεται ούτε το ανθρώπινο σώμα. Στην ασυλία του κεφαλαίου και των ιδιοκτητών του. Από τα 50 περίπου κέντρα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ) μόνο τα 2-3 είναι δημόσια. Όλα τα άλλα είναι ιδιωτικά κερδοσκοπικά.      

Γι’ αυτό ο πρώτος υπεύθυνος για μας, για το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα για τις γυναίκες και άντρες των λαϊκών στρωμάτων, είναι το αστικό κράτος, το κράτος των μονοπωλίων και οι πολιτικοί υπηρέτες του, που διαχρονικά και σήμερα στηρίζουν τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα στην υγεία πρόνοια.

Η ΟΓΕ, όχι μόνο έχει καταγγείλει την κατάσταση στο χώρο της υγείας πρόνοιας γενικά και ειδικότερα την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα ΙΥΑ, αλλά έχει διαμορφώσει συγκεκριμένη πρόταση και έχει κάνει και αγώνες.

Διεκδικούμε:

Παράλληλα παλεύουμε για την κοινωνία που θα έχει αναγνωρίσει τη υγεία σαν κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα. Την κοινωνία που η εκμετάλλευση του ανθρώπου και το κέδρος, δεν θα υπάρχουν

Αθήνα, 26/4/2013

Το Γραφείο Τύπου

της ΟΓΕ