ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ και ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΤΕΛΗΗ Λαϊκή Συσπείρωση ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ τα δημοτικά τέλη και πρότεινε μείωση τους.

Τα δημοτικά τέλη για το 2022 θα αποτελούν το 77% των ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ του Δήμου.

Η Δημοτική Αρχή προϋπολογίζει να εισπράξει

 • 6.328.570 ευρώ από τους κατοίκους της Νίκαιας
 • 954.634 ευρώ από τους κατοίκους του Ρεντη
 • 1.818.293 ευρώ από τα καταστήματα της Νίκαιας
 • 6.643.611 ευρώ από τα καταστήματα του Ρέντη
 • το 52% των δημοτικών τελών προέρχεται από τους κατοίκους και το 48% από τα καταστήματα
 • το 40% απο τους κατοίκους της Νίκαιας - το 6% από τους κατοίκους του Ρέντη - το 11,5% από τα καταστήματα της Νίκαιας και το 42,5% από τα καταστήματα του Ρέντη (λόγω της συγκέντρωσης μεγάλων εμπορικών και βιοτεχνικών επιφανειών πχ πολυκαταστήματα)

Η Λαϊκή Συσπείρωση έχει τη θέση  ότι αυτές οι Υπηρεσίες δεν θα πρέπει να είναι ανταποδοτικές, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οι Δήμοι, χρηματοδότηση που θα καλύπτει όχι μόνο το κόστος των ανταποδοτικών Υπηρεσιών αλλά και την αναγκη για επαρκές μόνιμο προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου, κ.α.

Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι σήμερα είναι ώριμο η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε μείωση των δημοτικων τελών, σε μια εποχή μάλιστα που τα καταστήματα έχουν πληγεί 2 χρόνια από την πανδημία, ενώ τα νοικοκυριά βλέπουν το λογαριασμό της ΔΕΗ να φουσκώνει όλο και περισσότερο με τα δημοτικά τέλη να είναι πολλές φορές το 1/3 του λογαριασμού.

Η Λαϊκή Συσπείρωση με βάση τα φορολογούμενα τ.μ. ανα κατηγορία πρότεινε:

 

 • μείωση των δημοτικων τελών κατά 20% για την κατοικία σε Νίκαια και Ρέντη δηλάδή συντελεστή χρέωσης 1,20 ευρώ από 1,52 που είναι σήμερα
 • μείωση των δημοτικων τελών 15% στα καταστήματα της Νίκαιας και 35% στα καταστήματα του Ρέντη με ενιαίο συντελεστή στα 3 ευρώ από 3,51 ευρώ που είναι σήμερα στη Νίκαια και 4,83 ευρώ που είναι στο Ρέντη
 • να υπάρχει και για τα καταστήματα της Νίκαιας φθηνότερος συντελεστής για όσα καταστήματα είναι κάτω από 50τμ που ισχύει μόνο για τα καταστήματα του Ρέντη σήμερα
 • όλες οι μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιφάνειες σε Νίκαια και Ρέντη (Σούπερ Μάρκετ, πολυκαταστήματα, τράπεζες) να έχουν ενιαίο συντελεστή στα 6,9 ευρώ που ισχύει σήμερα μόνο για όσες βρίσκονται στη Νίκαια, ενώ στο Ρέντη οι ίδιες επιχειρήσεις έχουν συντελεστή 4,83 ευρώ
 • να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία και Πολιτιστικοί ή Εθνοτοπικοί Σύλλογοι και Μαζικοί Φορείς που εδρεύουν στην πόλη μας
 • να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη ή να έχουν μειώσεις με εισοδηματικά κριτήρια μακροχρόνια άνεργοι, ΑμΕΑ, πολύτεκνοι.