Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την ανάπλαση της οδού Π. Τσαλδάρη, από Π. Ράλλη έως Προύσσης και της οδού Βουρνόβα, στα πλαίσια του έργου “Aνάπλαση εμπορικών δρόμων Δ. Νίκαιας”

tsaldari

Πατήστε στην παραπάνω εικόνα για την κάτοψη της οδού Π. Τσαλδάρη

Πατήστε εδώ για το διάγραμμα χαράξεων της Τσαλδάρη και εδώ για τη λεπτομέρειας της πέργκολας της οδού Βουρνόβα

Από:

Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Ρέντη

Προς:

  1. Δημοτικούς Συμβούλους, μέλη στις κοινές επιτροπές παρακολούθησης των έργων για τα οποία είχαν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις με την πρώην Νομαρχία Πειραιά. 
  2. Δημοτικό συμβούλιο, όλες οι δημοτικές παρατάξεις
  3. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας – Ρέντη

Κοινοποίηση:

  1. Τεχνική Υπηρεσία Νομαρχίας Πειραιά, 2132073733
  2. Αντιπεριφερειάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά, fax 2132073792

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την ανάπλαση της οδού Π. Τσαλδάρη, από Π. Ράλλη έως Προύσσης και της οδού Βουρνόβα, στα πλαίσια του έργου “Aνάπλαση εμπορικών δρόμων Δ. Νίκαιας”.

Ζητάμε ενημέρωση για το έργο «Ανάπλαση Εμπορικών Δρόμων Δήμου Νίκαιας» με ημερομηνία δημοπράτησης 7/09/2010 (στη βάση προγραμματικής συμφωνίας του πρώην Δήμου Νίκαιας με τη Νομαρχία Πειραιά το 2008), τόσο από άποψη τεχνική όσο και από άποψη προϋπολογισμού.

Σημειώνουμε, ενδεικτικά, πως στο οικοδομικό τετράγωνο της Π. Τσαλδάρη μεταξύ Π. Ράλλη και Λαοδικείας δεν έχει γίνεικαμία εργασία. Η παρέμβαση αφορά τα 4 οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) από Π. Ράλλης έως Πρόυσσης. Επίσης, δεν έχουν τοποθετηθεί:

·  Η στεγασμένη και πλήρως εξοπλισμένη στάση λεωφορείου «Εμπορικό Κέντρο» στη συμβολή με Π. Ράλλη μήκους 4μ (απαιτείται να γίνει καθαίρεση 2 παρτεριών), 

·  Το πολυσύνθετο στην παιδική χαρά του Αη Γιώργη (προϋπολογισμού 7.190 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ)  και το αμμοχάλικο 

·  27 πέργολες στην οδό Βουρνόβα (συνολικής αξίας 30.352 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ και το εργολαβικό όφελος (Ε.Ο.)) και 4 στην Π. Τσαλδάρη (ίδιες με αυτές στο νότιο τμήμα της πλ. Δαβάκη, συνολικής αξίας 12.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και Ε.Ο.), 

·  τα 9 παιχνίδια πεζοδρόμων, τα προστατευτικά κιγκλιδώματα για αυτά τα παιχνίδια, τα 17 παγκάκια, οι 2 βρύσες και τα 5 σταντ ποδηλάτων στα 4 Ο.Τ. της Π. Τσαλδάρη.

·  οι 7 – 8 επιπρόσθετοι φωτιστικοί στύλοι (πιθανά και οι οικονομικοί λαμπτήρες των 100watt σε όλους τους στύλους) στα 4 Ο.Τ. της Π. Τσαλδάρη.

·  130 - 150 μπάρες στις παρόδους της Π. Τσαλδάρη και φυσικά καμία στο 1ο Ο.Τ.

·  η ψυχρή άσφαλτος στην είσοδο της Π. Τσαλδάρη από Π. Ράλλη.

·  Το street print στην Μαινεμένης και Μαγνησίας (πρέπει να δημιουργείται ράμπα για να μειώνεται η ταχύτητα των οχημάτων σε <30χλ/ώρα και να δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς της Π. Τσαλδάρη)

·  Καθόλου κατακόρυφες σημάνσεις και οριζόντιες (μόνο σε θέσεις στάθμευσης) στις θέσεις που προβλέπονται για την Π. Τσαλδάρη, όπως  και σημάνσεις στην οδό Βουρνόβα.

·  ενώ πολύ σημαντικά δεν έχουν φυτευτεί τα περισσότερα από 100 νέα δέντρα που προβλέπονταν στους δύο δρόμους ώστε να πυκνώσουν οι δενδροστοιχίες (40 – 45 δέντρα για την Π. Τσαλδάρη).

Απαιτείται έλεγχος της όδευσης της ζώνης κίνησης των τροχοφόρων στον παρκοπεζόδρομο της Π. Τσαλδάρη, μια και στα 3 Ο.Τ. όπου έχουν τοποθετηθεί μπάρες και έχουν γίνει καθαιρέσεις παρτεριών που δεν έχουν σχέση με την μελέτη. Η γεωμετρία της όδευσης για τα τροχοφόρα ορίζεται με μπάρες και παρτέρια ώστε η ταχύτητα να μειώνεται σε <15χλμ/ώρα. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως 2 παρτέρια μεταξύ Μαινεμένης και Πρόυσσης δεν προβλέπονταν να καθαιρεθούν, ενώ όλες οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης υπό γωνία 30μοιρών έχουν γίνει οριζόντιες. Γενικά η χάραξη δεν έχει σχέση με την μελέτη. Υπάρχουν μπάρες που ορίζουν ζώνη για τα αυτοκίνητα (που σκοπός είναι να μπαίνουν στον παρακοπεζόδρομο μόνο για να παρκάρουν) πλάτους 4 και πλέον μέτρων!   

Το έργο χρειάζεται να ελεγχθεί, με έμφαση στην Π. Τσαλδάρη όπου έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα και να υπάρξει ΠΛΗΡΗΣ ενημέρωση.

Η  μελέτη ανάπλασης των δύο δρόμων εγκρίθηκε από την ΕΠΑΕ Πειραιά και τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής (απαλλαγή από περιβαλλοντικούς όρους, σύμφωνα με την οποία για κάθε τροποποίηση απαιτείται ενημέρωση τους. Αρμόδιος δε για τη μελέτη είναι ο Δήμος). Σημειώνεται πως στη σύνταξη της μελέτης μετείχαν και ειδικοί σύμβουλοι του πρώην Δήμου Νίκαιας. Συνοπτικά, σύμφωνα με τους παραπάνω μελετητές, στην Π. Τσαλδάρη υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμούς, δεν φυτεύτηκαν τα δένδρα και η χάραξη δεν είναι η προβλεπόμενη, ενώ για την οδό Βουρνόβα σημειώνουν πως δεν έχουν τοποθετηθεί οι πέργκολες στο δημόσιο χώρο και τα δέντρα στα πεζοδρόμια, όπως προβλέπει η μελέτη.

Για τη δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Ρέντη»

Ο επικεφαλής και Δημοτικός Σύμβουλος

Στέλιος Μεπενετάτος