Υπεράριθμα τμήματα στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της οδού Κύπρου στη Νίκαια. Η κατάσταση σε Νίκαια και Αγ. Ι. Ρέντη.

Υπεράριθμα τμήματα στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της οδού Κύπρου στη Νίκαια. Η κατάσταση σε Νίκαια και Αγ. Ι. Ρέντη.

37 παιδιά ηλικίας 2 ετών στοιβάζονται σε ένα τμήμα και μάλιστα με ελλιπές προσωπικό στο σταθμό της οδού Κύπρου στη Νίκαια. Όλα τα τμήματα είναι πλέον υπεράριθμα. Η Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλλει αυτή την πολιτική και καλεί τη Δημοτική Αρχή να κάνει όσα οφείλονται στους δημότες. Υπενθυμίζουμε ότι είχε γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ  για την πρόσληψη προσωπικού ο όποιος είχε ολοκληρωθεί το 2010. Η κυβέρνηση έχει παγώσει τις αναγκαίες αυτές προσλήψεις και η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια ώστε να λύσει το υπαρκτό και ακανθώδες πρόβλημα. Για λόγους οικονομίας στοιβάζει τα παιδιά σε υπεράριθμα τμήματα, έκλεισε δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς στη Νίκαια, έχει προσλάβει μέσω ΕΣΠΑ για τους σταθμούς του Αγ. Ι. Ρέντη προσωπικό με μισθούς κάτω των προβλεπομένων, συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, χωρίς πλήρη, ουσιαστικά εργασιακά δικαιώματα (προσωπικό πολιτικής ομηρίας), ενώ από τους 3 παιδικούς σταθμούς του Ρέντη οι 2 υπάγονται στη Δημοτική Επιχείρηση με αυτό από μόνο του να λέει πολλά για το άμεσο μέλλον. Επιδιώκει δε να εφαρμόσει την ίδια αντιλαΐκή πολιτική και στη Νίκαια και να πείσει Νικαιώτες και Ρεντιώτες πως έχει δικαίωμα να κλείνει σταθμούς με στρέβλωση της αλήθειας.


Καθετοποίηση και πολυκερματισμός σε όλες τις Υπηρεσίες Πρόνοιας (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί κ.λ.π.).

Οι Υπηρεσίες Πρόνοιας έχουν γίνει 2 ταχυτήτων -  πιο ειδικά άλλες λειτουργούν μέσα από το Νομικό Πρόσωπο με όρους δημοσίου και ΕΣΠΑ και άλλες μέσα από τη Δημοτική Επιχείρηση μόνο με όρους ΕΣΠΑ. Είναι σαφές και μέσα από τα κριτήρια επιλογής των παιδιών και τη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης της Κοινωνικής Πρόνοιας ότι εφαρμόζονται ταχέως οι οικονομίες κλίμακας και συρρικνώσεις εις βάρος των λαϊκών οικογενειών με στόχο τη συρρίκνωση της κοινωνικής πολιτικής, κάτι εξάλλου που ήταν προφανές ότι επιδιώκεται μέσω «Καλλικράτη» και μέσω όλων των σχετικών κρατικών πολιτικών και όλων των ευρωπαϊκών οδηγιών.

 

Καλούμε τους γονείς και εργαζόμενους σε επαγρύπνηση και διεκδικητική παρουσία σε κάθε δράση και πρωτοβουλία ώστε αυτή η νοσηρή πολιτική και σχέδια να ανατραπούν.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΕΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΣ & ΑΠΕΡΙΣΠΑΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Νίκαια – Ρέντης, 24 Σεπτέμβρη 2011